STÁLÁ AKCE JEN PRO ZÁKAZNÍKY NEJLEVNEJSI-LETENKY.CZ
SLEVY 100 - 200 KČ U 3 NEJVĚTŠÍCH ČESKÝCH ON-LINŮKrálovna se slevou 100KčLetuška se slevou 100KčPelikán se slevou 200KčAkční letenky od Pelikána

Sleva na letenky od Královny (Student Agency) a Letušky (Asiana) pro uživatele nejlevnejsi-letenky.cz je poskytována automaticky.
Sleva u Pelikána po zadání slev. kódu "stour".Všeobecné obchodní podmínky

V.O.P. pro prodej letenek přes on-line rezervační systém Pelikán

I Definice

1. REZERVACE - elektronický údaj v celosvětovém rezervačním systému a v systému konkrétního dopravce o klientovi, který se rozhodl využít jeho přepravní služby. Obsahuje informace o cestujícím - jméno, příjmení, pohlaví, datum narození (u dětí, mládeže, studentů, batolat a seniorů), přesný časový a geografický plán cesty včetně údajů o letecké společnosti a letech. Může obsahovat rovněž speciální požadavky klienta a údaj o rezervaci konkrétního sedadla v letadle, a to v případě, že tuto rezervaci konkrétního sedadla na dané lince letecká společnost umožňuje, jinak je sedadlo možné rezervovat až na check-in před odletem.

2. SKUPINOVÁ REZERVACE - Rezervace s minimálním počtem cestujících 10. V závislosti od letecké společnosti.

3. LETENKA - kupní smlouva mezi klientem a leteckým přepravcem o letecké dopravě klienta, resp. také jeho zavazadla z místa odletu do cílové destinace. Okamžikem zaplacení letenky klient automaticky uzavírá kupní smlouvu s leteckým přepravcem, a tím souhlasí s podmínkami dopravy tohoto přepravce. Pelikan.cz při uzavírání kupní smlouvy vystupuje jako zprostředkovatel a nenese žádnou zodpovědnost za případné reklamace spojené se službami, které poskytuje letecký přepravce. Informace o společních pravidlech systému náhrad a pomoci cestujícím při odmítnutí nástupu do letadla, v případě zrušení nebo dlouhého meškání letů ustanovených Evropským parlamentem a Radou Evropské unie se dozvíte na tel čísle: 00 800 6 7 8 9 10 11 nebo ve vícero jazycích zde: http://ec.europa.eu/transport/passengers/air/air_en.htm

4. ELEKTRONICKÁ LETENKA - údaj v elektronickém systému leteckých společností, ve kterém jsou bezpečně uloženy všechny detaily letu. Elektronickou letenku není nutno mít s sebou na check-in na letišti. Pelikan.cz doporučuje klientům mít s sebou potvrzení o elektronické letence.

5. PAPÍROVÁ LETENKA - letecká přepravní cenina, kterou je nutné fyzicky mít s sebou při odletu a předložit ji na check-in na letišti.

6. PTA - Prepaid Ticket Advice, "doklad o předplaceném cestovném" s uvedením pevně zajišteného místa k vyzvednutí letenky. PTA umožňuje vystavení letenky v jiném městě (zemi), kde byla uskutečněna platba. Výší poplatku a možnost vystavení letenky formou PTA stanovují letecké společnosti jednotlivě.Vystavení formou PTA neposkytují všechny letecké společnosti na všech letištích.

7. CENA LETENKY - cena přepravních leteckých služeb.

8. LETIŠTNÍ POPLATKY - poplatky vybírané městem, státem nebo zemí v době odletu. Většinou se tento poplatek vybírá současně s přepravným - cenou letenky - v některých prřpadech se však platí letištní poplatky přímo na letišti (většinou v některých zemích Asie, Afriky a Jižní Ameriky).

9. SERVISNÍ POPLATEK PELIKAN zahrnuje náklady společnosti pelicantravel.com jako např. technologii a administraci spojenou se zprostředkováním koupy letenky.

10. DODATEČNÉ INFORMACE O CESTUJÍCÍCH - ( Advance Passenger Information System ) Na základě vládních nařizení vyžadujou některé letecké společnost při letech do států jako např. USA, Kanada, Anglie, Qatar, Ruská federace vkládaní dodatečních údajů o cestujících do rezervace před odletem.  Jedná se o údaje jako číslo pasu (identifikační karty), národnost, dátum narození, pohlaví, expirace cestovního dokladu.  Tyto údaje musí být vloženy do rezervace před odletem a sloužej výhradně pro vládní instituce jako imigrační nebo colní úřad. V zájmu hladkého průběhu letu a vstupů do států je důležité aby poskytnuté údaje byly přesné a pravdivé. Za správnost údajů nese odpvědnost cesující. Tyto údaje každýho cestujíciho je možné vložit do rezervace po obdržení rezervačního kódu, před odletem v kontole rezervace na: www.pelikan.cz/kontrolarezervace.aspx  případně přímo na stránce dotyčné letecké společnosti v průběhu elektronické registrace na let tzv. on-line check-in.

 

II Podmínky a způsob rezervace

1. pelicantravel.com-organizační složka provozuje online rezervační systém na portálu www.pelikan.cz, prostřednictvím kterého má klient možnost vyhledat aktuální dostupné letecké spojení podle zadaných požadavků v rezervačním formuláři (místo odletu do požadované destinace, datum odletu, místo, odkud se klient přeje vrátit, datum odletu …) a zároveň si na sobě vyhovujícím a vybraném spojení místo zarezervovat.

2. Klient má možnost si prohlížet aktuální stav volných míst v letadlech a aktuální ceny 24 hodin denne. Rezervaci na konkrétní žádaný (vybraný) let je možné učinit v případě, že žádaný (vybraný) odlet je nejdříve za 2 dny ode dne, kdy klient rezervaci hodlá učinit. Příklad: Dne 10. října nebude možné učinit rezervaci s odletem 10., 11. a 12. října. Na tyto dny však bude možné si prohlížet volné lety a aktuální dostupné ceny. V tomto případě může klient kontaktovat call centrum a rezervaci si zařídit telefonicky. Rezervaci bude možné učinit nejdříve na odlet 13. října.

3. Po vytvoření rezervace je klientovi automaticky vygenerován rezervační kód a klientovi je e-mailem zasláno potvrzení rezervace. Klient je povinen si zkontrolovat rezervaci na stránce http://www.pelikan.cz/ , v sekci Help-Kontrola rezervace kde do kolonky "Rezervační kód:" zadá svůj rezervační kód a do kolonky "Příjmení:" zadá svoje příjmení, resp. příjmení cestujícího, a v případe jakýchkoli nesrovnalostí je povinen kontaktovat společnost pelikan písemně, e-mailem nebo telefonicky. Za nesrovnalosti se pokládá i nesprávně uvedené jméno a příjmení, resp. zameněné křestní jméno s příjměním. V případě, že si klient takto rezervaci nezkontroluje, pelikan nezodpovídá za žádné případné ztráty či škody, které by klientovi takovým jednáním vznikly.

4. Po ukončení rezervace je klientovi automaticky vygenerována zálohová faktura. Rezervace je vždy splatná v ten samý den, kdy byla ukončena. V případě, že klient do té doby, resp. do doby, která je stanovena na faktuře jako den splatnosti, a zároveň dle článku IV, bodu 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek neuhradí fakturu, resp. nezkontaktuje call centrum a neověrí si garanci ceny, rezervace bude systémem automaticky zrušena bez jakéhokoli nároku klienta na náhradu škody. Cena letenky, kterou systém potvrdí klientovi při ukončení rezervace, je garantována jen do dne splatnosti uvedeného na zálohové faktuře, v některých případech několik dní. Den, do kterého je cena garantována, je třeba si ověřit v call centru. Pelikan si vyhrazuje právo na odmítnutí vystavení letenky v případě, že za cenu letenky uvedenou na faktuře nebude možné letenky vystavit z důvodu systémové chyby. V případě, že letenku není možné z uvedených důvodů vystavit, klient je povinen zaslat na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. žádost o vrácení platby, která musí obsahovat rezervační kód rezervace, číslo faktury, číslo účtu, na kterou si předmětnou částku, sníženou o poplatky podle bodu II, odstavec 6, přeje vrátit.

5. Je bezpodmínečně nutné, aby při rezervaci byly všechny osobní údaje vyplněny pravdivě a správně. Tyto informace slouží pro účely identifikace klienta a jeho rezervace v další komunikaci. V případě, že letecká společnost vyžaduje pro vystavení letenky doplnění dalších dokumentů (číslo pasu, občanského prúkazu, číslo "miles and more karty", kopii občanského průkazu, číslo kreditní karty), bude o tom klient informován telefonicky nebo e-mailem na poskytnutou e-mailovou adresu. pelikan si vyhrazuje právo na nevystavení produktu (letenky) v případě, že klient tyto doklady nedodá, nebo je nedodá včas, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu škody, která by klientovi v případě nevystavení produktu vznikla. Vyplněním údajů a dokončením rezervace klient souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajú za účelem vystavení letenky. V případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů si pelikan vyhrazuje právo na okamžité zrušení rezervace, resp. úpravu ceny nebo náhradu jakýchkoli škod způsobených uvedením nepravdivých údajú v plné výši. V tomto případě pelikan nenese žádnou zodpovědnost za škody, které by klientovi vznikly.

6. Rezervace je možné až do doby zaplacení letenky upravovat, měnit nebo rušit bez poplatků. Po vystavení letenky podléhají všechny změny a storna podmínkám tarifu dané letenky, na které je klient povinen se informovat před zaplacením a před vystavením letenky.

7. Podmínky pro případné storno nebo jakékoli změny (uhrazené) letenky stanovuje přímo dopravce (letecká společnost). Podmínky letenky dodává přímo letecká společnost s výjímkou některých nízkonákladových leteckých společností, výhradně v anglickém jazyce. Není možné, je klientovi zaslat v jazyku českém, anebo jiném. V případě, že klient podmínkám nerozumí, anebo se mu nezobrazily, doporučujeme mu ješte před úhradou letenky kontaktovat náš Zákaznický servis.

Souhlasem s obchodními podmínkami v průběhu rezervace a úhradou celkové fakturované částky na účet pelicantravel.com, s.r.o., resp. zasláním údajů o kreditní kartě klient prohlasuje, že si přečetl všeobecné obchodní podmínky pelicantrave.com,s.r.o., jsou mu známé podmínky a poplatky pro stornování produktu, resp. jakékoli změny na tomto produktu, bez výhrad jim porozuměl a soulasí s nimi.

Doporučujeme přečíst celé podmínky a soustředit se zejména na části:

Rezervace a výdej letenek - informace ohledně platnosti rezervace a termínu vystavení letenky

Minimální pobyt - jakou dobu je nutné strávit v destinaci aby platili stanovené podmínky

Maximální pobyt- jakou dobu pobytu nelze překročit (včetně změny termínu) aby platili stanovené podmínky

Cestovní omezení - zejména v případě změny letenky; kdy podmínky dané ceny jsou a nejsou v platnosti

Pokuty - informace o možnosti a poplatcích za změnu a storno

Pelikan si za případné změny na již vystavených letenkách účtuje administrativní poplatek účtován dle aktuálního sazebníku poplatkú VOP část G.

Pokud se klient nachází v zahraničí a má zájem změnit zpáteční let, může tak učinit přímo v nejbližším zastoupení letecké společnosti. Pokud je požádána společnost pelicantravel.com o zajištění změny letu v čase kratším než 48 hodin před měnený letem, je nutné všechny poplatky spojené s touto změnou uhradit společnosti pelicantravel. com nejpozději do 16. hodiny v den žádosti o změnu.

Storno letenky je možné uskutečnit nejpozději 48 hodin před plánovaným odletem. U nízkonákladových leteckých společností podle podmínek stanovených tímto dopravcem. Storno letenky je možné jen v době otevíracích hodin pelikan, na základě vyplneného a doručeného storno formuláře do call centra pelikan .

Pelikan si za případné změny na už vystavených letenkách účtuje administrativní poplatek 1000 Kč, při stornování už vystavených letenek je to poplatek za vystavení letenky a administrativní poplatek účtován dle aktuálního sazebníku poplatků VOP část G za každou letenku a všechny letenky nízkonákladových leteckých společností, taktéž v případě, že klient při nerefundovatelné letence žádá pouze o vrácení letištních poplatků. Tyto poplatky se účtují k poplatkům stanoveným leteckou společností. V případě, že klient stornuje letenku, která byla hrazena kreditní kartou, je povinen na storno formulář uvést údaje o kreditní kartě, ke které dává automaticky společnosti pelikan svůj souhlas s odúčtováním administrativního poplatku za storno letenky.  Celkovou částku, po odúčtování storno poplatku, letecká společnost vrátí v případě, že letenka byla placena kreditní kartou, klientovi přímo na kreditní kartu, kterou použil na úhradu předmětných letenek. V případě, že si klient při stornu letenky přeje vrátit cenu letenky poštovní poukázkou, bude mu účtován kromě administrativního poplatku a storno poplatku letecké společnosti navíc ještě manipulační poplatek účtován dle aktuálního sazebníku poplatků VOP část G. V každém případě při vracení ceny letenky budou ze strany pelikan od této ceny odečteny veškeré poplatky podle podmínek tarifu dané letenky, poplatek za vystavení letenky, administrativní poplatky, storno poplatky a manipulační poplatky a klientovi bude vrácena o tyto poplatky snížená cena letenky. Výše administrativního poplatku za spracování platby kreditní kartou závisí od použitého typu kreditní karty a tento poplatek je nerefundovatelný. Klient s tímto postupem pelikan vyjadruje svůj souhlas. V rezervaci pro jednotlivce není možné měnit jméno a příjmení cestujícího za žádných okolností (výjimkou jsou nízkonákladové letecké společnosti, které změny umožňují za poplatek). Je možné jen vytvořit novou rezervaci podle aktuálních cenových podmínek a podle aktuálních dostupných letů. V případě stornování letenky v den jejího vystavení bude vrácená cena letenky, resp. platba poukazovaná na účet klienta, snížena o poplatek za vystavení letenky a zpracovatelský poplatek účtován dle aktuálního sazebníku poplatků VOP část G. Klient s tímto postupem pelikan vyjadruje svůj souhlas. Podmínky změny a storna jsou stanoveny ke každé letence zvlášť a není možné je ze strany společnosti pelikan ovlivnit. Společnost pelikan si za případné změny na již vystavených letenkách účtuje administrativní poplatek účtován dle aktuálního sazebníku poplatků VOP část G. Pokud se klient nachází v zahraničí a má zájem změnit zpáteční let, může tak učinit prostřednictvím letecké společnosti. V případě, že klient o změnu požádá společnost pelikan, bude si tato účtovat poplatek účtován dle aktuálního sazebníku poplatků VOP část G. Podle oficiálních storno podmínek letecké společnosti je možné postupovat v případě, že storno letenky je uskutečněno nejpozději 48 hodin před plánovaným odletem. Pokud klient žádá o storno později než 24 hodin před odletem, nebo poté, kdy nestihl let tzv. no show, pak je možné leteckou společnost požádat pouze o vrácení letištních poplatků. Je plně v její kompetenci, zda žádosti vyhoví. Pokud má klient zájem o storno letenky nízkonákladové letecké společnosti, je nutné, aby kontaktoval přímo leteckou společnost na základě jejích podmínek.

V případě, že dojde k zrušení letů leteckou společností, a ta uzná plnou refundaci ceny letenky a letištních poplatků, bude klientovi účtován administrativní poplatek pelikan dle aktuálního sazebníku poplatků VOP část G na jednu letenku. V případě, že dojde k zrušení letů letecké společnosti SkyEurope a uznání plné refundace, nebude klientovi účtován ze strany pelikan žádný administrativní poplatek a bude mu poukázána na účet částka vrácena leteckou společností SkyEurope Airlines v plné výši.

8. U vybraného letu má klient možnost si přímo rezervovat sedadlo v letadle. Ne všechny letecké společnosti a ne všechny lety a pro všechny tarify umožňují automaticky si dopředu rezervovat místo v letadle. V případě, že rezervaci místa letecký přepravce povoluje a rezervace bude úspěšná, si klient rezervaci místa může překontrolovat po ukončení celé rezervace na http://www.pelikan.cz/ ,v sekci Help-Kontrola rezervace, kde do kolonky "Rezervační kód:" zadá svůj rezervační kód a do kolonky "Příjmení:" zadá svoje příjmení, resp. příjmení cestujícího.

9. Klient má také možnost požádat o speciální druh jídla. Ne všechny letecké společnosti poskytují všechny druhy jídel, které jsou v nabídce na rezervačním portálu pelikan. Jídlo, které si klient vybere, bude vyžádáno a v případě, že letecká spolecnost toto jídlo poskytuje v rámci servisu na palubě, bude klientovi potvrzeno. V případě, že letecká společnost toto jídlo neposkytuje, nebude jídlo potvrzeno a je třeba, aby klient kontaktoval call centrum. Zdali letecká společnost jídlo potvrdila nebo zamítla a z jakého důvodu, si klient múže po ukončení rezervace zkontrolovat na http://www.pelikan.cz/ ,v sekci Help-Kontrola rezervace kde do kolonky "Rezervační kód:" zadá svůj rezervační kód a do kolonky "Příjmení" zadá své příjmení, resp. příjmení cestujícího. Potvrzení nebo zamítnutí vyžádaného jídla na této stránce je zobrazeno nejpozději do 24 hodin od vytvoření rezervace.

10. Zrušení letů a změna letového řádu: Letecká společnost má na úpravy letového řádu nárok na základě Všeobecných přepravních podmínek dopravce, se kterými jste souhlasili při rezervaci letenky. Společnost pelicantravel.com tyto změny nedokáže v žádném případě ovlivnit a neodpovídá za způsobené škody. Je zapotřebí, abyste si časy odletů potvrdili přímo u letecké společnosti anebo na tel. č. +420 226 200 777 po dobu otvíracích hodin zákaznického servisu, a to minimálně 24 hod před odletem pro případ, že by letecká společnost lety změnila, anebo zrušila. Mimo otvírací hodiny zákaznického servisu je lety potřebné ověřit přímo u letecké společnosti.

III Doručování letenky a její převzetí

1. Letenky a ostatní produkty budou vystaveny a odeslány klientovi ihned po úhradě ceny letenky, čímž se rozumí připsání celé částky za produkt včetně všech dalších objednaných služeb a slev na účet pelikan (viz článek IV těchto všeobecných obch. podmínek).

2. Letenky a ostatní produkty budou klientům doručeny podle jeho výběru následujícím způsobem:

(i) E-mailem - systém automaticky ověruje možnost vystavení elektronické letenky. Pokud je letenku možné vystavit elektronicky, bude tato letenka zaslaná klientovi spolu s itinerárem (rozpis letů) výhradně elektronicky na e-mailovou adresu, kterou zadal při rezervaci letenky. Klient si toto potvrzení elektronické letenky může vytisknout z e-mailu nebo přímo z http://www.pelikan.cz/ v části "Kontrola rezervace".

(ii) Poštou v rámci ČR - papírové letenky budou klientovi zaslány v rámci ČR bezplatně doporučeně. Pelikan nezodpovídá za škody způsobené klientovi v případě zpoždění zaviněného Českou poštou.

3. Při vystavení letenky na letišti (PTA -Prepaid Ticket Advice) si letenku klient vyzvedne přímo na letišti, na kterém začíná jeho let, případně v kanceláři letecké společnosti, a to na místě předem dohodnutém s call centrem. Klientovi bude za tuto službu automaticky naúčtován poplatek účtován dle aktuálního sazebníku poplatků VOP část G. Tuto službu neposkytují všechny letecké společnosti a není povolená u všech typů tarifů. V případě, že si klient zvolí tuto formu doručení, a letenku nebude možno touto formou doručit, bude mu to oznámeno telefonicky nebo e-mailem a v případě, že klient platbu za produkty již zrealizoval, bude mu vyúčtovaný poplatek vrácen.

4. Je povinností klienta si minimálně 24 hodin před odletem potvrdit svůj let na callcentru pelikan, resp. přímo u letecké společnosti, pro případ, že by letecká společnost změnila čas odletu nebo let zrušila. Pelikan nenese žádnou odpovědnost za případné zrušené lety leteckou společností ani za změněné časy odletů. V případě změn nebo zrušení letů, které nastanou, resp. budou pelikan společnostmi oznámeny mimo otevírací hodiny pelikan, případně nastanou méně než 24 hodin před odletem, je klient povinen si případnou vzniklou škodu vymáhat přímo od dopravce, jehož let si zakoupil.

IV Podmínky úhrady ceny letenky

1. Klient může letenky a ostatní služby hradit následujícími způsoby:

(i) BANKOVNÍM PŘEVODEM / přímým VKLADEM na účet - na základě systémem automaticky vygenerované zálohové faktury. Zálohová faktura je i součástí potvrzovacího e-mailu o rezervaci letenky. Klient může celkovou částku uhradit na účet společnosti pelikan uvedený na faktuře.

(ii) KREDITNÍ KARTOU -pouze pro držitele embosovaných kreditních karet (platební karty Maestro nebudou akceptovány). V případě, že si klient zvolí tento způsob úhrady a letenku, zájezd nebo pojištení nebude možné uhradit kreditní kartou, bude mu tato skutečnost oznámena telefonicky, nebo e-mailem, a to agentem Zákazníckeho servisu. Klient se zavazuje použít k platbě jedině kreditní kartu, kterou je oprávněn disponovat. Společnost Pelikan neručí za reklamace v případě, že karta bude zneužita, a veškeré škody bude vymáhat na klientovi. Klient bere na vědomí, že platba kreditní kartou za nízkonákladové letecké společnosti (napr. Ryanair, Easyjet...) probíhá ve 2 transakcích. Cenu letenky, letištní poplatky, poplatek za vystavení PTA nebo cenu, nebo část ceny ostatních produktů může z kreditní karty odúčtovat přímo letecká společnost, nebo jiný dodavatel služby. Servisní poplatek včetně spracovatelského poplatku ve výšce 1,5-4% v závislosti od typu karty, částka za pojištení, doručení letenky kurýrní službou nebo část ceny ostatních produktů budou klientovi z kreditní karty odúčtovány samostatnou transakcí. Pokud se jedná o klasického dopravcu, spracovatelský poplatek, částka za pojištení, doručení letenky kurýrní službou nebo část ceny ostatních produktů budou klientovi účtovány společne v jedné tranzakci. V případě, že kteroukoliv transakci nebude možné uskutečnit, bude tato skutečnost klientovi oznámena telefonicky anebo e-mailem agentem Zákazníckeho servisu. Předmětnou částku je v tomto případe klient povinen uhradit ješte v den oznámení této skutečnosti na některý z účtú společnosti pelikan v souladu s následujícím bodem těchto Všeobecných obchodních podmínek. V opačném případě bude rezervace letu, zájezdu, pojištení zrušena bez jakéhokoliv nároku klienta na náhradu škody.

2. Klient je povinen fakturu uhradit řádně a včas dle data splatnosti uvedeného na faktuře. Faktura je uhrazená v okamžiku připsání celkové fakturované částky na kterýkoli účet společnosti pelikan uvedený na faktuře. Celková fakturovaná částka musí být připsána na jakýkoli účet společnosti pelikan uvedený na zálohové faktuře v pondělí - až pátek do 17.00 hodin, v sobotu pak do 12.00 hodin.V případě, že celková fakturovaná částka bude připsána na účet společnosti mimo tyto hodiny, pelikan si vyhrazuje právo na změnu ceny podle tarifních podmínek leteckých společností. V případě nedodržení data splatnosti si pelikan vyhrazuje právo na okamžité zrušení rezervace bez jakéhokoli nároku klienta na náhradu a vymáhání škody způsobené zrušením rezervace, resp. na změnu ceny letenky. V případě nedodržení výše uvedených podmínek úhrady, resp. pozdní platby, bude klientovi při vracení platby naúčtován administrativní poplatek ve výši 200 Kč. Administrativní poplatek ve výši 1000 Kč bude klientovi naúčtován i v případě vrácení přeplatku z celkové fakturované částky. V případě, že si klient žádá vrátit přeplatek poštovní poukázkou, bude mu naúčtován kromě administrativního poplatku ještě poplatek manipulační účtován dle aktuálního sazebníku poplatků VOP část G.

3. Klient je povinen při platbě jako variabilní symbol uvádět číslo faktury. Neuvedení variabilního symbolu či uvedení nesprávného variabilního symbolu je považováno jako neuhrazení faktury se všemi následky.

4. Klient v souladu s § 26 odst. 4 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s tím, aby pelikan vyhotovil fakturu elektronicky. Klient souhlasí s tím, aby mu taková faktura byla zaslaná e-mailem. Každá platba, kterou klient převede na účet pelikan, se započítává nejdříve na úhradu příslušenství a pak na úhradu letenky.

AKČNÍ NABÍDKY EMAILEM

wizzjetaireasyjetryanairsmartwingsjet2

Copyright © 2020 WWW.NEJLEVNEJSILETENKY.CZ - Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno ve společnosti CREATIVITY.CZ.